کد 1259 کاویانی

بیمه نامه بدنه خودرو

 

آیا از مزایای بیمه نامه بدنه بیمه پارسیان اطلاع دارید؟  


شما می توانید با خرید بیمه نامه بدنه ، چنانچه مقصر حادثه باشید ، خسارت وارده به خودروی خودرا جبران نمایید
شما می توانید حتی در صورتی که مقصر حادثه نیستید و بیمه نامه شخص ثالث طرف حادثه امکان پرداخت کل خسارت شمارا ندارد ، از بیمه نامه بدنه خود برای دریافت مابقی خسارت اقدام نمایید  

آیا می دانید خطرهای اصلی تحت پوشش در بیمه بدنه کدامند؟  

( حادثه (کلی و جزئی +
واژگون شدن خودرو +
(حریق (آتش سوزی ، صاعقه ، انفجار +
برخورد دو وسیله نقلیه به هم یا برخورد با یک جسم ثابت یا متحرک +
(برخورد اشیاء به اتومبیل (اتومبیل در حال حرکت و سکون +
سقوط خودرو +
سرقت کلی خودرو +
 

آیا می دانید که با پرداخت مبلغ اندکی می توانید خطرات زیر را نیز در بیمه بدنه پوشش دهید؟  

سرقت درجا (جزئی) قطعات و لوازم: در این پوشش جبران هزینه سرقت در محل لوازم خودرو از قبیل لوازم صوتی ، رینگ و لاستیک و سایر +
قطعلاتی که بنا به درخواست بیمه گذار در بیمه نامه تعیین شده است ، امکان پذیر می باشد
هزینه ایاب و ذهاب : در این پوشش هزینه ایاب و ذهاب بیمه گذار در صورت عدم استفاده ازوسیله نقلیه به دلیل وارد شدن یکی از خسارت های +
مشمول تعهد بیمه نامه ، پرداخت می گردد
پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی: در این پوشش، خسارت وارده به وسیله نقلیه در صورت پاشیده شدن مواد شمیایی و اسیدی، پرداخت می گرد +
شکست شیشه : درصورتی که علت شکست شیشه مستقل از خطرات اصلی در بیمه نامه باشد، خسارت قابل پرداخت است +
سیل ، زلزله ، آتشنشان +
طوفان و تگرگ و گردباد +
نوسان قیمت ها : در صورتی که در زمان بروز حادثه، قیمت روز بازارخودرو نسبت به قیمت بیمه شده آن بالاتر باشد ، می توان باداشتن این +
پوشش،خسارت را به ارزش واقعی روز دریافت کرد  

آیا از تخفیفات ویژه بیمه بدنه بیمه پارسیان اطلاع دارید؟  

تخفیف 20درصد جهت خودروهای صفر کیلومتر +
تخفیف 20درصد جهت اعضاء هیات علمی دانشگاه ها +
تخفیف 25درصد جهت سهامداران و دارندگان حساب در بانک پارسیان +
تخفیف 25درصد جهت سهامداران بیمه پارسیان +
ارایه تخفیف های گروهی برای بیمه نامه های گروهی خودروهای سازمان ها،شرکت ها ،نهادها و پرسنل آنان +
 

حداکثر مجموع تخفیفات ذکر شده تا سقف 25درصد می باشد. همچنین در صورت پرداخت نقدی حق بیمه،علاوه برتخفیف های فوق الذکر از تخفیف پرداخت نقدی نیز می توانید بهره مند گردید  

آیا بیمه بدنه را می توان به اتومبیل دیگری انتقال داد؟  

:شما ممکن است پس از فروش اتومبیل خود
مایل به انتقال بیمه نامه بدنه اتومبیل جدید خود باشید: در این صورت، بیمه پارسیان پس ازکم کردن حق بیمه بدنه اتومبیل اول ،بابت مدت زمان +
سپری شده ، بیمه نامه دیگری باهمان تسهیلات برای اتومبیل جدید شما صادر خواهد کرد.در نتیجه شما می توانید تخفیفات بیمه نامه خود رابه
اتومبیل جدید منتقل نمایید
مایل به انتقال بیمه نامه بدنه به مالک جدید اتومبیل خود باشید:درصورتی بیمه نامه بدنه مالک جدید، قابل انتقال خواهدبود که مالک جدید ، به +
تعهدات بیمه نامه در قبال شرکت بیمه عمل و نسبت به پرداخت مابه التفاوت تخفیفات (اعم از عدم خسارت،گروهی یا موارد مشابه) برای مدت باقی
مانده اعتبار بیمه نامه اقدام نماید
 

آیا می دانید در صورت سفر با خودرو خود به خارج مرزهای ایران می توانید از تسهیلات بیمه بدنه استفاده نمایید؟  

شرکت بیمه پارسیان باصدور الحاقیه ترانزیت امکان سفر با خودروی شخصی به خارج از مرزهای ایران را برای شما فراهم می نماید