کد 1259 کاویانی

بیمه نامه شخص ثالث خودرو

 

براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث ، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مکلفند مسئولیت خود را در قبال اشخاص ثالث را به لحاظ مالی و بدنی بیمه نمایند  

آیا می دانید در بیمه شخص ثالث منظور از شخص ثالث کیست؟  

منظور از شخص ثالث،هر شخصی است که به سبب حوادث وسیله نقلیه مورد بیمه ، دچار زیان های بدنی یا مالی شود. به استثناء راننده مسبب حادثه  

آیا می دانید خطرهای تحت پوشش در بیمه شخص ثالث کدامند؟  

بیمه شخص ثالث خسارت های مالی و بدنی ناشی از تصادم،تصادف ،سقوط ،واژگونی،آتش سوزی یا انفجار وسیله نقلیه بیمه شده و نیز خسارت هایی که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد می شود را تحت پوشش قرار می دهد  

آیا می دانید چه نوع خسارت هایی در بیمه شخص ثالث به زیان دیدگان حادثه پرداخت می شود؟  

خسارت های مالی : جبران زیان های مالی که به اشخاص ثالث (زیان دیدگان حادثه ) وارد می شود +
:خسارت های جانی +
دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه نامه *
هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه،شکستگی،نقص عضو و از کارافتادگی(جزئی یا کلی ، موقت یا دائم *  

(هزینه پزشکی در صورتی قابل پرداخت است که جزایا کلا از محل دیگری قابل تامین نباشد)  

آیا با بیمه مازاد شخص ثالث آشنایی دارید؟  

حداقل پوشش بیمه در خسارت بدنی،معادل حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام و در بخش خسارت مالی،معادل دو و نیم درصد (5/2 %) تعهدات بدنی می باشد . بیمه گذار می تواند برای جبران خسارت های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور،بیمه مازاد نیز خریداری کند  

بنابه دلایل متعددی،ممکن است پرداخت خسارت بدنی بیمه نامه شخص ثالث (اعم از دیه یا ارش،شکستگی،نقص عضو یاازکارافتادگی)به سال بعد ازصدور بیمه نامه موکول گردد و چون به موجب آراء محاکم قضایی، مقصر حادثه محکوم به پرداخت دیه سال جدید می باشد،درصورت داشتن بیمه مازاد شخص ثالث ،مابه التفاوت تغییر دیه تا سقف این بیمه نامه به عهده شرکت بیمه خواهد بود  

آیا می دانستید که بیمه گذاران بیمه پارسیان می توانند با مراجعه به هریک ازشعب و نمایندگی ها در تمام کشور ،تعهدات بیمه خود را افزایش دهند؟  

آیا با بیمه حوادث راننده آشنایی دارید؟  

همانطوری که گفته شد،راننده خودروی مقصر،جزء افراد ثالث نمی باشد.لذا خسارت های بدنی وارده به راننده ی مقصر حادثه با پرداخت حق بیمه جداگانه طبق شرایط بیمه نامه حوادث ، قابل بیمه شدن می باشد  

آیا می دانید که درصورت عدم خسارت درطول مدت بیمه ای،می توانید از تخفیفات عدم خسارت بهره مند شوید؟