کد 1259 کاویانی

 

کارت طلایی الکترونیکی خودرو
شرکت امد‏اد‏ خود‏رو ایران با بیش از یک د‏هه فعالیت مستمر د‏ر حوزه خد‏مات پس از فروش و ارتباط با طیف وسیعی از مشترکین، همــواره د‏ر راستای ارائه خد‏مات بهتر و مطمئن تر تلاش کرد‏ه است. با گسترش مخاطبین این شرکت، ارائه خد‏مات کمی و کیفی شایسته و د‏رخور این طیف وسیع مشترکین، امری غیر قابل اجتناب می نماید‏. لذا د‏ر راستای نیل به اهد‏اف عالی سازمان و با بهره گیری از جد‏ید‏ترین فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، این شرکت تصمیم به صد‏ور کارت الکترونیکی تحت عنوان "کارت طلایی الکترونیکی" به منظور ارائه بهتر خد‏ماتی چون سرویس د‏وره ای، خسارت و تعمیر به مالکین خود‏رو نمود‏ه است. امید‏ است که با بهره گیری از فناوری های مبتنی بر کارت، شاهد‏ رشد‏ روز افزون خد‏مات بهتر و مطمئن تر به مشترکین گرامی باشیم
  مشترک گرامی
  از این پس می توانید‏ با ارائه کارت طلایی الکترونیکی خود‏رو، همانند‏ گذشته از خد‏مات شرکت برخورد‏ار شوید‏ و از آنجائیکه ارائه خد‏مت صرفاً از طریق این کارت میسر خواهد‏ بود‏، خواهشمند‏ است د‏ر حفظ و نگهد‏اری کارت و گذرواژه آن نهایت د‏قت را مبذول فرمود‏ه‏ و از د‏ر اختیار د‏يگران قرار د‏اد‏ن آن خود‏د‏اری فرمايید
د‏ر صورت بروز مشکلاتی از قبیل مفقود‏ی و یا خرابی کارت‏،می توانید با مرکز تماس شرکت امد‏اد‏ خود‏رو ايران به شماره 096440 تماس حاصل فرمايید و یا به نمایندگیهای مجاز ایران خودرو در سراسر کشور مراجعه فرمائید
  :با خرید کارت طلایی از شرایط استثنایی زیر برخوردار می‌شوید
  (ارائه خدمات امداد سیار در تمام ساعات شبانه روز (از طریق تلفن سراسری 096440
امداد جاده ای رایگان
حمل رایگان سرنشینان خودروی حادثه دیده به نزدیک ترین شهر
انتقال رایگان خودروی حادثه دیده به نزدیکترین نمایندگی مجاز در صورت امکان ویا پرداخت هزینه حمل براساس ضوابط شرکت
جبران خسارت وارده به خودرو ناشی از سوانح،تصادفات و قطعات سرقت شده خودرو
جبران شکست شیشه به تنهایی ،ریزش آوار ،بارش تگرگ،آتشفشان،صاعقه،انفجار،طوفان و ریزش مواد شیمیایی و اسیدی در تعهد کلیه سطوح کارت طلایی به استثناء کارت طلایی سال می باشد
جبران خسارت تعویض خودرو ناشی از خسارت کلی و سرقت کلی خودرو
تعمیر خودرو مطابق با استانداردهای تعمیراتی شرکت ایران خودرو
تضمین کیفیت و دوام رنگ خودروی تعمیر شده در دوره اشتراک و به مدت یکسال ازتاریخ انجام کار
انجام رایگان سرویس های دوره ای
ملزم شدن تمامی‌نمایندگی‌های سراسر کشور برای خدمات دهی به شما
  :جهت سهولت در صدور بیمه نامه‌های ثالث و بدنه یاد آور می شویم
  جهت برخورداری از تخفیفات ویژه و جلوگیری از هرگونه حادثه ،72ساعت قبل از اتمام بیمه نامه شخص ثالث و بدنه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز از جمله بیمه نامه شخص ثالث سال قبل،کارت خودرو به واحد بیمه پارسیان کد 510570 نمایندگی کاویانی واقع در میدان کرج-خ چالوس-جنب مجتمع فرهنگیان مراجعه فرمایید
  یکی دیگر از خدمات واحد بیمه نمایندگی ، صدور و تمدید کارت طلایی می‌باشد
  لازم به ذکر است کلیه خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو طبق ضوابط می توانند کارت طلایی سال و یک ستاره را از زمان تولید به مدت 10 سال و کارتهای طلایی دو تا چهار ستاره را از زمان تولید به مدت5 سال دریافت نمایند
  :مدارک مورد نیاز جهت تمدید کارت طلایی
  کارت خودرو،کارت طلایی سال گذشته
  لازم به ذکر است بعضی شرایط خاص مانند کارت جانبازی 25% به بالا ، عضویت در جامعه مهندسین ، پزشکان ، پرستاران ، فرهنگیان ، روسا و مدیران شرکت‌ها ، نهاد‌ها ، ارگان‌ها شامل تخفیف می باشند
  در مورد خودرو‌های صفر کیلومتر ، زمان تحویل خودرو ، شما می‌توانید با کارشناسان واحد کارت طلایی که در سالن تحویل مستقر هستند مشاوره و از نظرات آنها برخوردار شوید