کد 1259 کاویانی

طرح نقدی از رده خارج کردن خودرو های فرسوده

 

:شرايط خودرو هاي فرسوده مشمول طرح نقدی

 


خودروهای سواری: از مدل 1349 الی 1383شمسی+
خودرو به نام متقاضی،مبلغ واریزی 000/000/28 ریال می باشد
خودرو های وانت: تا مدل 1382 شمسی +
وانت های یک تن و زیر یک تن:مبلغ واریزی 000/000/23 ریال
وانت های بالای یک تن:000/000/33 ریال
پلاک منطقه ای ( ایران ) و پلاک های قدیمی دارای گواهی پلاک مجازی +
سند قطعی بنام مالک خودرو ی فرسوده و یا دارای وکالت بلاعزل از مالک +  

:مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام  

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک خودرو+
حساب جام بانک ملت به نام مالک+
سند یا شناسنامه سبز و کارت خودرو +
آدرس دقیق -کدپستی -شماره تلفن همراه و ثابت +  

:شرایط خودرو های فرسوده مشمول طرح بدون جایگزینی مینی بوس  

پلاک منطقه ای ( ایران ) و پلاک های قدیمی دارای گواهی پلاک مجازی +
کمک های بلا عوض برای از رده خارج کردن مینی بوس از 3 به 8 میلیون تومان افزایش یافت +
سند قطعی بنام مالک خودروی فرسوده و یا دارای وکالت بلاعزل از مالک +
شرط پذیرش خودرو در مرکز اسقاط ،قابلیت تردد خودروی فرسوده می باشد +  

:شرایط خودرو های فرسوده مشمول طرح بدون جایگزینی اتوبوس  

پلاک منطقه ای ( ایران ) و پلاک های قدیمی دارای گواهی پلاک مجازی +
کمک های بلاعوض برای از رده خارج کردن اتوبوس ها از 10 به 30میلیون تومان افزایش یافت +
سند قطعی بنام مالک خودرو ی فرسوده و یا دارای وکالت بلاعزل از مالک +
شرط پذیرش خودرو در مرکز اسقاط ،قابلیت تردد خودروی فرسوده می باشد +  

: شرایط خودرو های فرسوده مشمول طرح بدون جایگزینی کامیونت و کامیون  

پلاک منطقه ای ( ایران ) و پلاک های قدیمی دارای گواهی پلاک مجازی +
کمک های بلاعوض از رده خارج کردن کامیونت های 2تا 5/3تن 4میلیون تومان +
کامیونت های 5/3 تا 6تن 5 میلیون تومان دریافت می کنند
کامیونت های 6 تا 10 تن نیز 10 میلیون تومان دریافت می کنند
کامیون های 10 تا 26 تن 20میلیون تومان
و کامیون های 26 تن به بالاتر 28میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت خواهند کرد
سند قطعی بنام مالک خودرو ی فرسوده و یا دارای وکالت بلاعزل از مالک +
شرط پذیرش خودرو در مرکز اسقاط ،قابلیت تردد خودروی فرسوده می باشد +