کد 1259 کاویانی

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام خودرو

 


:مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام خرید نقدی
 
فتوکپی صفحه اول شناسنامه-
فنوكپي كارت ملي-
آدرس دقیق پستی با کد پستی محل سکونت، تلفن ثابت و همراه-

 

:مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام نقد و اقساط
 
فتوکپی تمام صفحات شناسنامه مالک خودرو -
فتوکپی کارت ملی مالک خودرو -
گواهی امضاء مالک خودرو -

 

:درصورتیکه مالک خودرو چک نداشته باشد شخص ثالث باید شرایط زیر را داشته و مدارک تکمیلی الزامي می باشد-
 
(الف- بستگان درجه یک (پدر،مادر،همسر،فرزند،خواهر و برادر
(ب - بستگان درجه دو (عمو،عمه،خاله
(ج- کارمندان دولت و بازنشستگان(کپی کارت پرسنلی معتبر
(د - کسبه، جواز کسب معتبر (کپی جواز کسب معتبر

فتوکپی تمام صفحات شناسنامه چک دهنده -
فتوکپی کارت ملی چک دهنده -
گواهی امضاء چک دهنده -
آدرس دقیق پستی مالک خودرو ،تلفن ثابت و همراه-

 

نکته:در صورت یکسان نبودن محل صدور شناسنامه مشتری با آدرس ارائه شده ،ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه منزل مسکونی با کد رهگیری معتبر بنا بر دستور العمل راهور ناجا الزامی ست  

:مدارک مورد نیاز جهت احراز سکونت
 
ارائه سند مالکیت منزل مسکونی به نام مالک وسیله نقلیه يا همسر ( در صورت مجرد بودن متقاضي ارائه سند مالكيت به نام پدر يا مادر ) به همراه ارائه كپي شناسنامه مالك سند-
ارائه سند اجاره منزل مسکونی دارای کد رهگیری و به نام مالک وسیله نقلیه -
ارائه جواز کسب معتبر دارای مهر معتبر اتحادیه و به نام مالک وسیله نقلیه-
ارائه گواهی اشتغال به تحصیل فرزندان با ذکر آدرس محل سکونت والدین که به تایید آموزش و پرورش منطقه رسیده باشد-
ارائه معرفی نامه از اداره محل خدمت ( ویژه کارکنان دولت و نیروهای مسلح) با ذکر آدرس محل سکونت کارکنان مذبور-