کد 1259 کاویانی

مشخصات قطعه اصلی و شرکتی

 


:هنگام خرید قطعات به موارد زیر توجه بفرمایید
 
بسته بندی ایساکویی داشته باشد

دارای هالوگرام ایساکو باشد

بسته بندی باز نشده باشد

بسته بندی دارای ضربدیدگی نباشد

 


:استفاده از قطعات يدكي اصلي مزاياي زير را به دنبال خواهد داشت

افزايش كارائي و طول عمر خودرو -

افزايش ايمني خودرو و تضمين سلامت سرنشينان-

جلوگيري از انجام تعميرات تكراري و كاهش هزينه هاي تعميراتي -

كاهش مصرف سوخت با استفاده از قطعات مصرفي استاندارد نظير فيلتر روغن ، فيلتر هوا ، فيلتر بنزين و تعويض به موقع آن ها -