کد 1259 کاویانی

سرویس های دوره ای

 


به جهت کاهش استهلاک و افزایش طول عمر خودرو، انجام سرویس های دوره ای در فواصل مشخص ضروری است. تعميرات كليه خودروهاي توليدي شركت ايران خودرو در طي دوره گارانتي مشمول ضوابط گارانتي می باشد.براساس استاندارد تعمیرات خودرو،تنظیم موتور و تعویض اقلام مصرفی در فواصل مابین سرویس های دوره ای تحت پوشش خدمات کارت طلایی نمی باشد  
دامنه ارائه خدمت  
مشترکین شرکت امداد خودرو ایران در یکی از سطوح خدمات طلايي دوستاره، سه ستاره، چهار ستاره  
روش ارائه خدمات  
جهت اخذ پذیرش برای انجام سرویس های دوره ای با مرکز پیام نمایندگی(شماره:32136-026) تماس گرفته و پس از انجام سرویس توسط نمایندگی، در صورت تایید نسبت به امضاء فاکتور نمایندگی اقدام فرمائید. لازم به ذکر است جهت انجام سرویس های دوره ای خودروی خود می توانید در زمان اعتبار اشتراك و فقط در كيلومتر تعيين شده و در بازه 500كيلومتر قبل و حداكثر 1500 كيلومتر بعد از آن براي سرويس مورد نظر به تعمیرگاه مجاز ایران خودرو مراجعه نمائید
:انجام سرویس دوره ای بر اساس کیلومتر کارکرد و سطح خدمت و مطابق جدول ذیل می باشد

سقف استفاده از سرويس دوره اي

سطح خدمت

از 5000 كيلومتر تا 25000 كيلومتر

طلايي دو ستاره

از 5000 كيلومتر تا 40000 كيلومتر

طلايي سه ستاره

از 5000 كيلومتر تا 60000 كيلومتر

طلايي چهار ستاره

 

:مدارک مورد نیاز
مدارك شناسايي خودرو
اصل و كپي کارت طلایی